Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Wydział Finansowy

Zakres działania Wygdziału Finansowego Urzedu Gminy Braniewo

Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należy:
1. Opracowywanie projektu budżetu gminy;
2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
3. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie;
4. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;
5. Finansowanie powiązanych z budżetem gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
6. Planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania;
7. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, rachunkowości podatków i opłat,
a także sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy;
8. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
9. Zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości;
10. Egzekucja wierzytelności;
11. Ewidencja i nadzór nad posiadanym mieniem Gminy;
12. Prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów (stypendia);
13. Rozliczanie i organizacja dowozu dzieci do szkół.
14. Obsługa kasowa budżetu;
15. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;

 

Stanowiska

Skarbnik Gminy Braniewo i jednoczesnie Kierownik Wydziału Finansowego

Wydzaił Finansowy i stanowisa podlegające Skarbnikowi Gminy
-Stanowisko d/s ksiegowości, VAT, kontroli
-Stanowisko d/s gospodarki odpadami 
-Stanowisko d/s obsługi kasowej
--Stanowisko d/s ksiegowosci budżetowej
-Stanowisko d/s ksiegowości
-Stanowisko d/s ksiegowości
--Stanowisko d/s ksiegowości
-Stanowisko d/s wymiaru podatku
-Stanowisko d/s windykacji
-Stanowisko d/s dodatków mieszkaniowych