Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec

Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo

Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na dzień 31.12.2016r

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia, określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 poz.446), sporządzona stosownie do art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2016 poz. 1870.)

 

 

 

Załączniki: