Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Dane adresowe i kontaktowe

Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

Otwarty w dniach : poniedziałek - piątek 
Godziny pracy:  07:00 - 15:00 
Kasa czynna  od 07:00  do 14:00
Telefon: 55 644 03 00
Faks: 55 644 03 01
Strona internetowa: www.gminabraniewo.pl

e-PUAP: /UrzadGminyBraniewo/skrytka, e-mail: gmina@gminabraniewo.pl

Telefony oraz adresy e-mailowe w Urzędzie Gminy Braniewo

L.p.

Stanowisko

Nr telefonu

e-mail

 

 

Wójt Gminy Braniewo

55 644 0300

wojt@gminabraniewo.pl

  

 

Skarbnik Gminy

55 644 0307

skarbnik@gminabraniewo.pl

                                Wydział Finansowy

1.

Stanowisko d/s księgowości, VAT, kontroli

55 644 0328

kontrola@gminabraniewo.pl

2.

Stanowisko d/s gospodarki odpadami

55 644 0324

odpady@gminabraniewo.pl

3.

Stanowisko d/s obsługi kasowej

55 644 0319

kasa@gminabraniewo.pl

4.

Stanowisko d/s księgowości podatkowej

55 644 0329

ksieg@gminabraniewo.pl

5.

Stanowisko d/s księgowości budżetowej

55 644 0304

ksieg@gminabraniewo.pl

6.

Stanowisko d/s księgowości

55 644 0317

place@gminabraniewo.pl

7.

Stanowisko d/s wymiaru podatków

55 644 0305

podatki@gminabraniewo.pl

8.

Stanowisko d/s windykacji

55 644 0305

windykacja@gminabraniewo.pl

9.

Stanowisko d/s dodatków mieszkaniowych

55 644 0308

dodatki@gminabraniewo.pl

10.

Stanowisko d/s księgowości

55 644 0305

oplaty@gminabraniewo.pl

 

 

 

 

 

Sekretarz Gminy

55 644 0303

sekretarz@gminabraniewo.pl

                           Wydział Organizacyjny

1.

Stanowisko d/s kadr i dowodów osobistych

55 644 0306

kadry@gminabraniewo.pl

2.

Stanowisko d/s ewidencji ludności, działalności gospodarczej

55 644 0306

ewidencja@gminabraniewo.pl

3.

Stanowisko d/s promocji

55 644 0323

m.promocja@gminabraniewo.pl

4.

Stanowisko d/s obsługi rady gminy

55 644 0312

rada@gminabraniewo.pl

5.

Stanowisko d/s kancelaryjno- technicznych

55 644 0300

gmina@gminabraniewo.pl

6.

Informatyk

55 644 0327

informatyk@gminabraniewo.pl

 

 

Kierownik Wydz. Gosp. Komunalnej

55 644 0310

wgk@gminabraniewo.pl

                             Wydział Gospodarki   Komunalnej

1.

Stanowisko d/s mienia komunalnego

55 644 0321

geodezja@gminabraniewo.pl

2.

Stanowisko d/s rolnictwa

55 644 0322

profilaktyka@gminabraniewo.pl

3.

Stanowisko d/s utrzymania dróg i kształtowania zieleni

55 644 0309

drogi@gminabraniewo.pl

4.

Stanowisko d/s ochrony środowiska

55 644 0326

ekologia@gminabraniewo.pl

                             Samodzielne Stanowiska Pracy

1.

Wieloosobowe stanowisko d/s obronności  o. c., o. s. p.

55 644 0311

oc@gminabraniewo.pl

2.

Stanowisko d/s oświaty i środków pozabudżetowych

55 644 0325

promocja@gminabraniewo.pl