Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wykaz mienia

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec

Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2016.

Wartość mienia gminnego w porównaniu ze złożoną informacją wykonania budżetu za rok 2015, a stanem na dzień 31.12.2016r zwiększyła się na ogólną kwotę 3 231766zł wynikająca z tytułu:

  • przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych kanalizacji Gronówko-Lipowina,
  • zakupu lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych w Podleśnym,
  • przejęcia z Lasów Państwowych lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego w Glince,
  • zakupu samochodu do Środowiskowego Domu Pomocy,
  • zakupu kotła grzewczego do Żelaznej Góry,
  • zakup kontenera na Przystań Jachtową w Nowej Pasłęce
  • przejęcia 2,6544ha gruntów ,
  • zwiększenia wartości mienia przekazanego z zasobu Skarbu Państwa ,
  • nakładów na pozostałe środki trwałe.

Załączniki: