Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Stanowisko Radcy Prawnego

Zadania Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Braniewo

Do zadań radcy prawnego należą w szczególności sprawy:
1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych.
2. Udzielanie pracownikom urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
3. Informowanie wójta o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością gminy.
4. Występowanie w charakterze pełnomocnika wójta w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.