Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydziały i samodzielne stanowiska

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Wieloosobowe stanowisko ds. obrony cywilnej

Wieloosobowe stanowisko ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Braniewo.

Wieloosobowe stanowisko ds. obrony cywilnej.
1. Ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony; 
2. Planowanie, opracowywanie planów i ich realizacja w zakresie pozamilitarnych przygotowań gminy;
3. Koordynacja i realizacja zadań w zakresie akcji kurierskiej i uzupełnianiu Sił Zbrojnych;
4. Prowadzenie spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań obronnych, obrony cywilnej;
5. Koordynacja funkcjonowania struktur reagowania;
6. Opracowywanie i aktualizacja planów obronnych, obrony cywilnej i reagowania;
7. Prowadzenie i obsługa magazynu obrony cywilnej w tym prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów w nim zgromadzonych, konserwacja sprzętu, terminowa obsługa realizacji przyrządów dozymetrycznych;
8. Opracowywanie i wydawanie zarządzeń, wytycznych wójta jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie planów pozamilitarnego przygotowania, planów obrony cywilnej oraz planów szkoleń w jednostkach podległych wójtowi i zakładach pracy na terenie gminy;
9. Prowadzenie spraw związanych z ochroną Gminy przed powodzią.