Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun | wersja archiwalna

Komisje

Komisje Rady Gminy Braniewo. Kadencja VII

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Braniewo
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Braniewo powołana uchwałą nr 4/VII/2014 Rady Gminy Braniewo z dnia 28 listopada 2014 w składzie:

 1. Żołędziewski Stanisław - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 2. Jastrzębska Anna - Członek Komisji Rewizyjnej,
 3. Puszcz Janusz - Członek Komisji Rewizyjnej.
 

Komisja do spraw Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Komisja do spraw Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej powołana uchwałą nr 3/VII/20110 z dnia 28 listopada 2014 w składzie:

 1. Wojtas Andrzej - Przewodniczący Komisji,
 2. Świerdzewski Cezary - Członek Komisji,
 3. Kozłowski Krzysztof - Członek Komisji,
 4. Kunc Dominik - Członek Komisji,
 5. Kalata Jacek - Członek Komisji
 6. Szakiewicz Paweł - Członek Komisji 
 7. Piegdoń Zdzisław - Członek Komisji  - powołany do składu Komisji na mocy uchwły nr 49/VII/2015 z dnia 29.05.2015
 

Komisja do spraw Oświaty, Sportu i Turystyki
Komisja do spraw Oświaty, Sportu i Turystyki powołana uchwałą nr 3/VII/2014 z dnia 28 listopada 2014 w składzie:

 1. Czyż Katarzyna - Przewodnicząca Komisji,
 2. Kapusto Daniel - Członek Komisji,
 3. Puszcz Janusz - Członek Komisji,
 4. Kazimierczuk Ewa - Członek Komisji,
 5. Kozłowski Krzysztof - Członek Komisji,
 

Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Budżetu i Finansów powołana uchwałą nr 3/VII/2014 z dnia 28 listopada 2014 w składzie:

 1. Szakiewicz Paweł - Przewodniczący Komisji,
 2. Kapusto Daniel - Członek Komisji,
 3. Żolędziewski Stanisław - Członek Komisji,
 4. Jastrzębska Anna - Członek Komisji,
 5. Kunc Dominik - Członek Komisji,
 6. Czyż Katarzyna - Członek Komisji.
 7. Piegdoń Zdzisław - Członek Komisji  - powołany do składu Komisji na mocy uchwły nr 49/VII/2015 z dnia 29.05.2015
 8. Anetta Babik- Członek Komisji  - powołana do składu Komisji na mocy uchwły nr 49/VII/2015 z dnia 29.05.2015