Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Działalność gospodarcza

Termin załatwienia

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gopsodarczej

 

Osoba kontaktowa

Podinspektor d/s ewidencji ludności,działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo
Ewidencja Ludności
Pokój nr 7
Tel. (055) 644-03-06
Godziny pracy:
7:00 - 15:00 poniedziałek -piątek

 

Telefon kontaktowy

55 644 0306

Adres e-mail

ewidencja@gminabraniewo.pl

 

Sposób załatwienia

Rejestracja  wniosków w CEIDG o wpis, wykreślenie, zminy w działalności gospodarzcej

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis, wykreślenie i zmiany w działalności gospodarczej 

 

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gopsodarczej

 

Opłaty

Brak

 

Uwagi

W dniu 1 lipca 2011r weszła w życie zmiana do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2007r.
W związku z powyższym uległ zmianie dotychczasowy wniosek EDG-1.
Zamiast niego obowiązuje wniosek CEIDG-1 /Wniosek o wpis wykreślenie i zmiany w działalności gospodarczej do pobrania / - obowiązujący na terenie całego kraju.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010roku nr 220, poz. 1447 ze zm.)