Wersja obowiązująca z dnia

Dostawa używanej koparki kołowej wraz z osprzętem – 1 szt.

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia