Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec | wersja archiwalna

Informacja o numerze konta

Urząd Gminy Braniewo uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty z tytułu:

- podatków
- czynszów
- dzierżawy gruntów
- zakupu nieruchomości
- wieczystego użytkowania
- opłaty skarbowej
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
można  dokonywać na konto w Braniewsko - Pasłęckim Banku Spółdzielczym

nr 02 8313 0009 0039 0039 2000 0020