Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opłaty za odpady

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec | wersja archiwalna

Ustalanie opłat za odpady

1. Częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa ( uchwała nr 46/VII/2015 z dnia 29.05.2015).  
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi ( uchwała nr 87VI/2012 z dnia 30.11.2012).                                                         
3. Metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty (uchwała nr 49/VII/2016 z dnia 17.06.2016 ).
4. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Braniewo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( uchwała nr 70/VI/2013 z dnia 15.11.2013).