Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opłaty za odpady

Ogłoszono przez Eugeniusz Terebieniec

Ustalanie opłat za odpady

1. Częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa ( uchwała nr 15/VIII/2018 z dnia 19.12.2018).  
2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi ( uchwała nr 50VI/2013 z dnia 28.06.2013).                                                         
3. Metody ustalania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty (uchwała nr 16/VIII/2018 z dnia 19.12.2018 ).
4. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Braniewo opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - za usługę odbierania odpadów komunalnych oraz opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych – za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( uchwała nr 10/VII/2018 z dnia 16.02.2018).

Załączniki: