Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Łukasz Kołtun

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia trybu i warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rogity

Numer aktu: 30/VII/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządzam sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rogity na warunkach określonych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: